Descripció

És una capella d’estil historicista construïda el 1912, i lligada al mas contigu del mateix nom. Té una planta amb diferents cossos diferenciats: el de la porta, el de la nau, el presbiteri i l’absis format per dos cossos d’alçada diferent, on el més baix acull la sagristia. Està presidida per la imatge del sant senzillament adossada a la paret.

La portalada és adovellada amb un llosat que la protegeix i que descansa sobre pilastres, a sobre hi ha un òcul i corona l’edifici un petit campanar d’espadanya. El llosat de la porta i la cornisa de la façana principal estan sostinguts per mènsules. L’interior i part de la façana és arrebossat, aquesta última amb pedres angulars.

La capella té una gran tradició local, i el cada 25 d’abril s’hi celebra un important aplec.