La rica i intensa història de la Cerdanya ha dotat la comarca d’un ric patrimoni cultural, l’exponent més rellevant del qual és l’arquitectura religiosa romànica, representada en gairebé tots els nuclis, però també en destaca un ric patrimoni cultural i etnogràfic que ve donat per un territori únic que al llarg dels anys li ha atorgat una identitat i valors propis que es representen arreu de la comarca.