Descripció

L’actual parròquia únicament conserva de l’edifici romànic originari l’orientació i la localització de la porta. És un edifici probablement del segle XVIII amb una sola nau rectangular amb un  gran campanar de torre, de base quadrada, a la façana de ponent.

L’església conserva de l’edifici barroc el terra de fusta original, el cor de fusta decorat amb barrots i una sanefa ondulada, les escales que pugen al cor i les que pujaven al púlpit, ara traslladat al costat nord de l’altar. Aquest és de fusta amb quatre cares on hi són representats els quatre evangelistes.

Els tres arcs de reforç de la nau estan utilitzats com a capelles. L’absis és més baix i estret que la nau, diferència invisible des de l’exterior, i està cobert amb volta de mig punt a diferència de la nau que ho està amb volta peraltada.

Presideix un retaule barroc tardà. Conserva la pica baptismal tancada en un armari amb reixa de fusta.