Descripció

La parròquia de Kexanos apareix citada a l’Acta de Consagració de la Catedral d’Urgell al segle X formant part de la baronia d’Urtx, juntament amb Urtx i la senyoria de la vall de Toses. L’any 1198 va ser saquejada pels homes del vescomte Arnau de Castellbò, seguidors de l’heretgia càtara.

Es tracta d’un edifici molt modificat, envoltat pel tancat on hi havia l’antic cementiri. Les parts més antigues estan datades en el segle XI I són una part de la nau i l’absis semicircular amb decoració exterior d’arcuacions llombardes amb una finestra central de doble esqueixada.

L’edifici està cobert amb volta de canó i té dues capelles laterals construïdes posteriorment que formen una mena de transsepte. A la porta situada a ponent s’hi conserven les ferramentes antigues i es pot llegir l’any 1775, moment de la reforma important de l’edifici. La recent restauració va eliminar la sagristia i el campanar de torre, conservant l’espadanya de dos ulls.

Es veneren unes relíquies dels sants màrtirs i al Museu Diocesà d’Urgell es conserva un petit copó de metall argentat, del segle XVIII, que en procedeix.

Planta i secció