La creació d’un producte de turisme sostenible i transfronterer, la primera acció del nou Pla d’Acció Sectorial de Turisme de la Cerdanya

Passats tres anys dels inicis de la seva creació, fem un recorregut pel PAS, expliquem quin òrgan reemplaça l’extingit Patronat de Turisme i expliquem quines són les properes passes que seguirà amb els criteris de turisme regeneratiu com a guia.

25/05/2021

El passat 2019 es va iniciar la creació de manera participativa del Pla d’Acció Sectorial de Turisme de la Cerdanya, hi varen participar prop de 300 persones presencialment i gairebé 700 en format virtual. A aquest document es va concretar un propòsit compartit entre tots els agents participants: El sector turístic, juntament amb els actors de la comarca (sector públic, sector privat i societat civil) treballa pel desenvolupament sostenible de la Cerdanya, custodiant el patrimoni cultural, natural i humà, tot reforçant la identitat del territori del poble cerdà.

El 2020, un cop realitzat i validat el PAS, es va dur a terme un procés participatiu per desenvolupar el pla estratègic. La crisi de la Covid19 no va frenar la celebració de 5 sessions participatives, virtuals i obertes. A cada taula s’hi treballava un dels eixos estratègics definits al PAS:

  1. Construir un model de turisme sostenible i conscient que esdevingui un referent
  2. Desestacionalitzar i diversificar l’oferta turística de la comarca
  3. Regular l’impacte eco-social de les activitats turístiques           
  4. Potenciar la comunicació i promoció del pla d’acció      
  5. Cocrear i gestionar un model de governança participativa

La comissió encarregada de desenvolupar l’eix 5 “cocrear i gestionar un model de governança participativa”, va seguir treballant per generar una estructura de governança descentralitzada i poder co-gestionar el sector de turisme de la Cerdanya. Amb data de 31 de desembre es va tancar el patronat de turisme definitivament. I al març es va entregar la versió final del reglament del nou òrgan de governança descentralitzada del sector de turisme de la Cerdanya. Actualment està passant els processos administratius necessaris per ser aprovat a finals de juny d’aquest 2021, el qual obrirà la porta a poder utilitzar aquesta estructura en tot el seu potencial.

Primeres accions cap a un turisme regeneratiu: la creació d’un producte de turisme sostenible transfronterer.

Un cop finalitzat el procés participatiu pel desenvolupament del PAS, Turisme Cerdanya va obtenir finançament per començar a dur a terme les diferents accions definides al llarg del procés. En aquest sentit ja s’han començat a desenvolupar dos projectes:

Aquest maig s’iniciaran trobades transfrontereres per a desenvolupar un producte turístic que compleixi amb els criteris definits al PAS, i principalment per començar a desenvolupar els eixos 1 i 2. El projecte transfronterer, es durà a terme de manera immediata, començant amb una jornada co-creativa per al desenvolupament d’un producte turístic transfronterer, que s’emmarca dins l’Epiremed Experiències Pirinenques, Emocions Mediterrànies, un projecte de cooperació transfronterer que vol donar un pas endavant en la integració turística dels territoris del Pirineu oriental a les dues bandes de la frontera entre França i Catalunya.

La jornada es celebrarà el dia 31 de maig de 17:00 a 19:00 h, en format digital, a causa de les restriccions vigents a una i altra banda de la frontera per la Covid-19. En aquesta trobada es definirà la temàtica del producte turístic amb les persones i organitzacions que participin a l’esdeveniment. Inscripcions clicant aquí.

Durant el mes de juny i juliol es duran a terme 3 trobades més per co-crear aquest producte turístic amb juntament amb l’empresa responsable. Aquest producte ha d’estar finalitzat el dia 31 de juliol.

Un segon projecte que començarà el juliol de 2021 servirà per dinamitzar l’òrgan de governança descentralitzada (eix 5), que alhora comenci a treballar en la marca Cerdanya (eix 4), i que es pugui crear també un nou producte turístic coherent amb el PAS (Eixos 1 i 2).