El Cercle de Coordinació de Turisme Cerdanya presenta a les 10 persones portaveus que formaran part d’aquest nou òrgan de coordinació.

Entre el 10 de novembre i el 15 de desembre es van celebrar les eleccions sense candidatura al nou Cercle de Coordinació de Turisme Cerdanya, el nou òrgan de governança descentralitzada que permetrà coordinar de manera transversal la implementació del Pla d’Acció Sectorial de Turisme de la Cerdanya (PAS). Després de l’escrutini celebrat el passat 22 de desembre es fan públics els noms de les 10 persones, portaveus dels 5  eixos estratègics, qui durant un període màxim de dos anys configuraran aquest nou òrgan.

El Cercle de Coordinació estarà format per 3 representants polítics, 3 persones tècniques i 2 persones portaveus de cada un dels seus eixos estratègics, que són:

Eix 1 Turisme sostenible i conscient
David Isern
Carol Nabau

Eix 2 Desestacionalitzar i diversificar el turisme
Marta Viver
Ramon Treserras

Eix 3 Impacte ecosocial positiu
Roser Bombardó
Núria Burgada

Eix 4 Comunicació
Mariona López
Juan Pablo Torrents

Eix 5 Governança participativa
Francesc Armengol
Eduard Conde

Un procés anomenat “eleccions sense candidatura”
Les eleccions sense candidatura són un mètode d’eleccions en les quals no hi ha persones candidates. Es van poder votar a les persones que es van voler seguint els criteris estipulats de diversitat d’edat, gènere, sector i dispersió territorial, per tal d’assegurar que el Cercle de Coordinació sigui un espai divers.

Un cop fetes les eleccions i el recompte de vots, es va preguntar a les persones amb més votacions si volen (o no) agafar la figura per la qual se’ls havia escollit. Aquestes, tenien dret a negar-se i en aquest cas, se seleccionaria a la següent persona de la llista. Cap de les persones persones escollides ha renunciat a ser portaveu.