Descripció

És un edifici de formes simples, de planta rectangular i cobert per una volta apuntada. La diferent alçada i l’arc presbiteral separen la nau de l’altar perquè no es pot parlar que tingui un absis com a tal. A llevant, trobem el cor de fusta a sota del qual està la porta. Probablement és un edifici del segle XVIII. Els tres contraforts a la paret de migdia garanteixen l’estabilitat de l’edifici, molt condicionada pel pendent del terreny.

En el Museu Nacional d’Art de Catalunya es conserva una talla d’un Crist en Majestat (núm. d’inventari 65 504) originari de Sant Jaume de Travesseres. És un Crist vestit amb túnica, està coronat, però per sota s’endevinen els cabells. Presenta els ulls oberts i barba molt poc treballada, realment pintada, la creu pot no ser l’original. És una obra tardana no anterior al segle XIII, encara que obeeix a una tradició més arcaica.