Descripció

Església romànica edificada al segle XII possiblement sobre església primitiva del segle X. Les capelles laterals i el campanar són construccions posteriors.

L’edifici és d’una sola nau, encapçalada per un absis semicircular i coberta per volta de perfil apuntat.

L’absis acaba en un fris de dents d’engranatge que descansa sobre mènsules esculpides amb ocells i caps d’home.

El campanar és una torre del XIV molt ferma de tres pisos d’alçada amb teulada piramidal també de pedra. La porta d’entrada, situada ara a migiorn, fou traslladada vers l’any 1886 al campanar i orientada a ponent. Amb la restauració que es va dur a terme als anys 20 del segle XX, la porta tornà al seu indret primitiu i s’hi afegí un massís sobresortint del mur, amb un fris superior amb dents de serra, que fa joc amb el de l’absis, que possiblement no hi era a la construcció primitiva.

L’altar de Santa Cecília de Bolvir tenia un frontal romànic de fusta amb pintura al tremp i relleus d’estuc i colradura. Datat del primer quart del segle XIII, el frontal està dedicat a la vida de Santa Cecília i el seu marit Sant Valerià i representava diferents episodis de llur vida com són el viatge a Roma, el baptisme de Valerià, el matrimoni blanc de tots dos i el martiri i la decapitació de la santa. El frontal va ser traslladat l’any 1923 al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Tour virtual

Àudio descriptiu de l’església

Escolta la locució en la que t’expliquem com és l’església de Santa Cecília de Bolvir.

Llegendes

Vols conèixer les llegendes de la nostra comarca