Descripció

L’edifici actual és una reconstrucció feta en el segle XVIII seguint la tradició romànica, amb l’afegit de la sagristia a la façana meridional on trobem la porta feta amb dos muntants monolítics i tres dovelles. La nau de planta quadrada està coberta, comtambé l’absis, per una volta de pedra exageradament apuntada. La volta de la sagristia és de canó. Conserva el cor de fusta al final de la nau. Està presidida per un senzill altar fet d’obra. Una petita espadanya s’aixeca a la façana de ponent.

Planta i secció