Descripció

Originàriament era un edifici romànic que estaria format per una nau rectangular amb un absis semicircular a llevant, i del qual no es conserva res. Les diferents construccions semblen haver estat afegides en diferents moments per la diversitat d’alçades i de plantes.

D’aquell edifici primigeni es conserva el parament de la façana de ponent, malgrat que s’hagin obert, posteriorment, la porta i l’òcul. Així mateix, també pertanyen a l’edifici romànic els paraments entre les capelles els quals conserven, en algun punt, les pintures murals que devien cobrir la nau i que reprodueixen els carreus amb línies negres sobre fons blanc, també es conserva algun fragment d’una cronologia posterior. L’absis i la nau estan coberts amb volta apuntada. Conserva un cor de fusta i en un dels espais afegits trobem la pica baptismal i la de l’oli, ambdues amb tapa de fusta.

Planta i secció