Descripció

És un edifici senzill i auster del segle XII que presenta la singularitat de tenir la porta d’accés a la cara nord a conseqüència de remodelacions posteriors que van allargar la nau. De l’edifici romànic es conserva l’absis i la part de nau més propera a aquest. A l’interior, a la part de l’absis es conserven part de les pintures murals romàniques que el decoraven, i que reprodueixen en vermell els carreus quadrangulars i algunes lletres en alfabet grec. Alguns dels rajols del terra, fets de terra cuita, presenten decoracions digitades abans de la cocció.

Planta i secció