Descripció

És un edifici romànic de línies senzilles, baixa alçada, carreus regulars i planta allargada, amb  les voltes de l’absis i de la nau de perfil apuntat. Tot plegat ens emmarca l’edifici a la meitat del segle XII. El 1686 es construí la capella de la façana de migdia que tenia una de bessona a la paret nord, com es pot apreciar al parament interior. Així mateix, en el segle XVII es refà el campanar d’espadanya de dos ulls i s’obre un òcul que està descentrat.

El més destacable de l’edifici ho trobem amagat al muntant dret de la porta, on hi ha gravat, amb una factura senzilla i primitiva, el bust d’un home amb els braços i les mans alçades en actitud d’orar.

Planta i secció