Descripció

Edifici romànic molt auster, amb un parament de carreus ben treballats que denoten la seva construcció en la primera meitat del segle XII. A l’edifici romànic posteriorment es van afegir, una capella lateral i la sagristia a la façana meridional, i a la nord una capella i una fornícula. L’absis presenta una finestra de doble esqueixada central invisible des de l’interior per la presència d’un altar modern. La volta de l’absis i l’arc del presbiteri són de perfil semicircular a diferència de la de la nau, construïda posteriorment, que és de perfil apuntat la qual descansa sobre una cornisa.

A la paret meridional trobem la porta original que va ser tapiada en obrir l’actual a la façana de ponent amb una factura més pobre, sobre la qual s’aixeca el frontispici.

Planta i secció