Descripció

Estem davant d’un edifici molt auster del segle XII, en el qual el més destacable és l’absis amb les dues finestres de doble esqueixada, una central i la meridional de millor factura. La nau presenta moltes refetes del parament i diverses obertures més tardanes, algunes d’elles tapiades. A l’interior, tant la nau com l’absis tenen les voltes de perfil apuntat sense cornisa a la imposta. Als peus de la nau s’aixeca el campanar de torre quadrada, rematat per  quatre finestres i llosat.

La porta oberta a la paret meridional, feta de pedra local, està formada per tres arcades en degradació amb la particularitat que la de l’interior en lloc d’arc té una pedra semicircular que simula una llinda sostenint un petit timpà.

Planta i secció