Descripció

És un edifici de planta basilical amb tres naus que no conserva cap mena d’ornamentació original. Les seves característiques constructives i estructurals permeten considerar-la una obra adscrita a l’arquitectura d’estil llombard.

L’església és romànica pel que fa a la seva planta i a algunes de les estructures, però els sistemes de coberta, l’absis i la nau central són del segle XVIII. L’any 1982 es van trobar dos fragments murals, situats a l’arcada que comunica la nau principal amb el primer tram de la nau lateral sud. Un d’ells data del 1300 i representa la imatge de Sant Cristòfol. S’entreveu la silueta d’un arc apuntat coronat per una flor que adopta la forma trilobulada. També es poden veure dues figures, les de Sant Cristòfol i el nen Jesús que es troba a les seves espatlles. L’altre fragment descobert apareix en la mateixa arcada, però al costat oposat. Es tracta d’un centaure, meitat home, meitat cavall, representat totalment de perfil. Hi ha una inscripció perfectament conservada, SAGITARIVS, per corroborar que es tracta de la representació d’un dels signes del zodíac.

Tour virtual

Àudio descriptiu de l’església

Escolta la locució en la que t’expliquem com és l’església de Sant Pere d’Alp.

Llegendes

Vols conèixer les llegendes de la nostra comarca