EPirEMed és un projecte de cooperació transfronterer que vol donar un pas endavant en la integració turística dels territoris del Pirineu oriental a les dues bandes de la frontera entre França i Catalunya.

Mitjançant la col·laboració entre les principals entitats públiques i privades de turisme, s’estan creant nous productes turístics transfronterers i s’està desenvolupant una estratègia de màrqueting i promoció conjunta a escala nacional i internacional.

EPirEMed selecciona l’oferta de serveis, productes i experiències a promocionar en base a la sostenibilitat, la qualitat i el valor afegit tant per al turista com per al territori, vinculant el turisme rural i de muntanya amb les alternatives de transport sostenible.

Territori EPirEMed

El projecte EPirEMed el componen 13 territoris francesos i 12 catalans.

Territoris prioritaris

Cerdanya, Ripollès, La Garrotxa i l’Alt Empordà.

Les Albères, Le Vallespir, Les Aspres, Le Roussillon, La Côte Radieuse, La Côte Vermeille i Le Ribéral.

Territoris complementaris presents a la marca Pirineus

Alt Urgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Val d’Aran, Solsonès, Berguedà i La Noguera.

La Hute Cerdagne, Le Capcir, Le Conflent, La Salanque, Les Fenouillèdes i Les Corbières.

Objectiu

El principal objectiu és la creació i promoció d’experiències turístiques sostenibles i transfrontereres (TST) en el territori EPirEMed.

Les experiències TST poden ser creades i comercialitzades de manera coordinada per diferents PIMES TST, o bé com a un únic paquet turístic per part de les agències receptives i DMC.

La promoció es farà dels serveis i productes turístics sostenibles presents en el territori EPirEMed, principals i complementaris.

Actualment comptem amb 12 experiències turístiques transfrontereres i prop de 500 PIMES presents en el territori, detallant els serveis i productes turístics sostenibles que ofereixen.

Empreses participants

En el projecte EPirEMed hi poden participar petites i mitjanes empreses (transport, allotjament, alimentació, activitats, informació i intermediació…), compromeses amb la sostenibilitat i la qualitat, proveïdores de productes / experiències turístiques als territoris EPirEMed.

Le empreses que disposin d’un segell o d’una certificació de sostenibilitat o de qualitat turística, podran beneficiar-se d’un posicionament diferenciat a la plataforma de promoció EPirEMed,

Les empreses que s’involucrin de manera activa i efectiva en el desenvolupament d’experiències de turisme sostenible transfronterer (TST) gaudiran d’un posicionament prioritari en les plataformes de promoció EPirEMed.

Beneficis per a les empreses participants

Participar en el projecte EPirEMed aporta un alt valor afegit:

Visibilitat:

Presència a www.epiremed.eu en 4 idiomes (català, castellà, francès i anglès) dels seus actius i experiències.

Possibilitat de ser seleccionat per integrar els 12 nous productes Turístics Sostenibles Transfronterers (TSET) creats.

Acompanyament i suport a la comercialització:

Orientació de la seva activitat cap al desenvolupament sostenible.

Contacte i intercanvi d’experiències amb pimes franceses dels Pirineus.

Formació i millora de la competitivitat:

Accés a tallers de formació (creació d’experiències i productes turístics sostenibles, comunicació i comercialització…).

Informació i intel·ligència de mercat:

Accés a estudis d’intel·ligència de mercat generats en el marc del projecte.

Ús d’un paquet predefinit de vídeos i fotografies.

Promoció conjunta:

Aparició en els suports de promoció dels 12 productes TST creats.

Invitació a esdeveniments de promoció del projecte.

Temàtiques potencials

Finançament del projecte

Es compta amb un pressupost global de més d’1,4 milions d’euros, cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014 – 2020).

L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorrra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Socis del projecte

El projecte EPirEMed està impulsat per un conjunt de socis catalans i francesos, liderats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Període de realització:

De l’1 de gener al 30 de novembre de 2021

Contacte

Montse López – turisme@cerdanya.org

Presentació del projecte