GOVERNANÇA PARTICIPATIVA

L’eix 5 del PAS té com a objectiu co-crear i gestionar un model de governança participativa, i contempla diversos objectius específics que son:

5.1. Augmentar la participació i la diversitat de la representació dins de Turisme Cerdanya.

  • 5.1.1. Governança de Turisme Cerdanya.

5.2. Coordinar els diferents actors turístics de la comarca i territoris veïns.

  • 5.2.1. Espais i Plataformes de Coordinació Informal.

5.3. Facilitar espais anuals i participatius per a la revisió del pla d’acció i la co-creació de noves iniciatives.

  • 5.3.1. Espais de reflexió conjunta entre el sector públic, sector privat, societat civil, i territori.

Sigues part del PAS

Si vols formar part del PAS i impulsar un dels eixos o accions que contempla, no ho dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres!