IMPACTE ECOSOCIAL POSITIU

L’eix 3 del PAS té com a objectiu regular l’impacte eco-social de les activitats turístiques, i contempla diversos objectius específics que son:

3.1 Gestionar el turisme perquè el seu impacte millori la conservació, restauració i regeneració dels espais naturals, agrícoles, culturals i patrimonials.

  • 3.1.1. Vers el Turisme Regeneratiu.

3.2. Limitar i regular els habitatges d’ús turístic i de segona residència.

  • 3.2.1. Regulació dels habitatges d’ús turístic i de segona residència.

3.3. Mobilitat sostenible i accessible pel sector turístic.

  • 3.3.1. Observatori de Turisme Sostenible.

Sigues part del PAS

Si vols formar part del PAS i impulsar un dels eixos o accions que contempla, no ho dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres!