DESESTACIONALITZAR I DIVERSIFICAR

L’eix 2 del PAS té com a objectiu desestacionalitzar i diversificar l’oferta turística de la comarca, i contempla diversos objectius específics que son:

2.1 Crear productes i serveis turístics fora de temporada, potenciant les infraestructures existents arreu del territori cerdà.

  • 2.1.1. Creació de productes i serveis turístics fora de temporada.

2.2 Fer lobby amb les comarques veïnes per incidir i fer evolucionar el calendari i la legislació nacional turística.

  • 2.2.1. Lobby del turisme sostenible i conscient.

2.3 Captar nous mercats, sempre en equilibri amb les necessitats de la comarca.

  • 2.3.1. Cerca de nous mercats internacionals.

Sigues part del PAS

Si vols formar part del PAS i impulsar un dels eixos o accions que contempla, no ho dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres!