En marxa les eleccions al Cercle de Coordinació del Pla d’Acció Sectorial de Turisme de la Cerdanya (PAS)

Aquest novembre la Cerdanya escull les persones que formaran part del Cercle de Coordinació del PAS, el nou organisme que coordinarà de manera transversal la implementació del Pla d’Acció Sectorial de Turisme de la Cerdanya (PAS).

19/11/2021

El Pla d’Acció Sectorial en l’Àmbit del Turisme de la Cerdanya 2019 – 2023, ha esdevingut una guia indispensable que planteja el desenvolupament de la comarca a través del turisme com a una eina per dinamitzar l’economia, i on l’impacte del sector esdevingui positiu tant per la població i la cultura, com per la naturalesa i el patrimoni. Aquesta guia, nascuda d’un procés participatiu iniciat l’any 2019, va convertir-se en reglament i va ser aprovat aquest estiu pel Consell Comarcal de la Cerdanya. Amb aquest òrgan de coordinació comença una nova fase del PAS, que reestructura Turisme Cerdanya a través d’un Cercle de Coordinació format per 3 representants polítics, 3 persones tècniques i 2 persones representants a cada un dels cinc eixos estratègics del PAS.

  1. Turisme sostenible i conscient
  2. Desestacionalitzar i diversificar
  3. Impacte ecosocial positiu
  4. Comunicació i promoció
  5. Governança

Les presents eleccions tenen l’objectiu d’escollir a un total de 10 persones, 2 per cada eix, que puguin formar part del Cercle de Coordinació durant un període màxim de dos anys.

És just les dues persones representants de cada un dels 5 eixos estratègics del PAS que s’escullen en unes eleccions sense candidatura. Les eleccions sense candidatura són un mètode sociocràtic, en el que no hi ha persones candidates sinó que es poden escollir a les persones que es vulguin, és per això que cal proposar a dues persones com a membres de cada un dels cinc eixos. A l’hora de votar cal tenir en compte un seguit de criteris que són: diversitat d’edat, gènere, sector i dispersió territorial, per tal d’assegurar que el Cercle de Coordinació sigui un espai divers. Es podrà proposar a les persones majors de 16 anys que estiguin empadronades a la comarca, o hi tinguin segona residència, o que participin d’alguna activitat econòmica i administrativa relacionada amb el sector de turisme a la Cerdanya.

Un cop fetes les eleccions i el recompte de vots, es preguntarà a les persones amb més votacions si volen (o no) agafar la figura per la qual se’ls ha escollit. Aquestes, tenen dret a negar-se i en aquest cas, es selecciona a la següent persona de la llista, tenint sempre en compte els criteris establerts.

Poden participar d’aquestes eleccions les persones majors de 16 anys que estiguin empadronades a la comarca, o hi tinguin segona residència, o que participin d’alguna activitat econòmica i administrativa relacionada amb el turisme a la Cerdanya.

Les eleccions són vigents fins el proper 15 de desembre a través de la plataforma:

https://pascerdanya.resilience.earth/processes/tria-organ-de-govern-del-pas