Consultes i visitants 2020 Turisme Cerdanya

29/12/2020

Aquest ha sigut un any atípic i ens hem adaptat a la situació de la millor manera possible. Degut al confinament total i després als confinaments municipals, l’oficina de turisme ha estat tancada bastants dies, si a més a més hi sumem les limitacions de mobilitat, el resultat és que les consultes han disminuit un 32% respecte l’any 2019.

Pel que fa al mitjà amb els quals rebem les consultes, cal destacar l’augment de les consultes telefòniques degut a que la gent no es podria desplaçar a la nostra oficina. Moltes d’aquestes consultes eren per demanar quines eren les mesures de mobilitat vigents.

La tipologia del visitant que més ens visita son parelles i famílies.

Pel que fa a la procedència dels visitants, el turisme nacional ha compensat la disminució dràstica de públic estranger, mantenint en un 90% el provinent de Catalunya, majoritàriament de Barcelona i rodalies, i com a públic nacional, en primer lloc hi ha la Comunitat Valenciana, seguida del País Basc.

El turisme estranger, pel que fa d’any, s’ha reduït respecte l’any passat.

Majoritàriament els estrangers que han vingut són de provinents de França. El turisme estranger de llarga distància, s’ha reduït a mínims.

Les visites al web cerdanya.org representen un 12% més respecte l’any anterior, i a més a més augmenta en un 22% les sessions iniciades i en un 93% el número de pàgines visualitzades. Això és degut  a que els usuaris estan molta més estona navegant per la web, gairebé el doble que l’any anterior. Segurament aquesta millora vé donada per la publicació de la nova pàgina l’abril d’aquest any.