Text introductori sobre el turisme per empreses i el que podem oferir a la Cerdanya.