Descripció

Edifici construït el segle XII, d’una sola nau de tipus trapezoidal amb una torre campanar de dos cossos i capçada a llevant per un absis semicircular. L’any 1301 es designaren tres procuradors veïnals encarregats de fer construir parets, arcs i la coberta. A la façana de migjorn hi ha una notable portalada decorada amb motius escultòrics. El campanar és una torre prismàtica de planta sensiblement quadrada, amb una paret parcialment encastada a la de la nau.

La part més notable i característica d’aquesta església és la magnífica portalada formada per dues arquivoltes de secció rectangular i una intermèdia sobre columnes. Hi treballaren diferents artistes, els quals aportaren els seus diversos graus d’expertesa a l’obra. Un altre element destacat de l’edifici és la Mare de Déu d’All, conservada al Museu Nacional d’Art de Catalunya. Datada entre els segles XII i XIII, és una bella talla policromada considerada un dels exemplars més remarcables del l’art romànic català.

Les recents intervencions arqueològiques han mostrat les estructures originàries de l’edifici, a més d’unes destacades pintures romàniques que es remunten al segle XIII.

Tour virtual
Àudio descriptiu de l’església

Escolta la locució en la que t’expliquem com és l’església de Santa Maria d’All

Llegendes

Vols conèixer les llegendes de la nostra comarca