Descripció

L’església de Sant Martí d’Urtx apareix documentada des de l’any 1119 quan el bisbe Ot d’Urgell la va donar al priorat de Santa Maria de Serrabona al Rosselló. L’any 1151 va ser consagrada pel bisbe Bernat.

L’edifici del segle XII era de factura senzilla amb una nau i un absis semicircular a llevant. Avui podem identificar l’absis, la paret del frontispici visible darrere de la construcció del campanar i la portalada. La nau es va modificar amb tres capelles laterals, la sagristia i una torre campanar a ponent sota la qual es va obrir la porta d’accés.

La portalada, que estava originàriament al mur de migdia, conserva les dues arquivoltes de granit decorades amb caps d’homes, d’animals i geometries.

El poble fou propietat de la família dels Urg, una de les més im portants de Cerdanya a l’alta edat mitjana, que s’extingí al segle XIV. El 1316, els marmessors testamentaris del darrer baró d’Urtx, vengueren Urtx, Das Saltèguet al rei.

Planta i secció