Descripció

A la llinda de la porta es pot llegir la data 1775, moment en el qual l’edifici romànic va ser modificat de manera important, conservant d’aquell moment la façana nord i oest amb un parament que indicaria un edifici de la primera meitat del segle XII.

A la paret nord es conserva l’angle que formava la nau amb l’absis antic i, molt a prop, un carreu amb un cap humà esculpit reaprofitat d’algun element arquitectònic desaparegut. Al segle XVIII l’absis va ser substituït per un de planta quadrada, a la nau se li afegiren capelles laterals i una volta apuntada amb llanterna central, i es va obrir la porta a la façana de ponent. La nau i l’absis conserven pintures murals de cronologia indeterminada.

A la paret de migdia trobem el campanar de torre quadrada que com la resta va ser modificat en augmentar la seva alçada i cegar les finestres. Entre aquest i la façana de ponent, a l’angle sud-oest, hi ha les restes d’una edificació que conserva una porta tapiada de factura medieval que formaria part d’una estructura anterior.