Descripció

L’església és un edifici molt modificat, fins al punt que l’accés actual es troba al lloc que ocupava l’absis romànic (que amb la restauració s’ha dibuixat amb carreus a terra); és per aquest motiu que a l’interior trobem les dues absidioles romàniques del presbiteri al costat de la porta d’accés.

La seva singularitat rau en el campanar inclinat, “la Torre de Pisa cerdana”. És l’únic campanar romànic sencer de la Cerdanya. Amb un desplom d’1,25 m, ha estat restaurat i consolidat. S’accedeix des de l’interior mitjançant una arcada que conserva pintures romàniques. Externament el primer pis presenta, a les quatre façanes, decoració d’arcuacions llombardes; el segon finestres geminades que han estat anul·lades, algunes en fer la consolidació de la torre, una obra que s’ha centrat en la fonamentació i en la subjecció des de l’interior.

Planta i secció